"Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ“

Rádi bychom vás upozornili na chystaný seminář "Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ“, který se koná 8. 6. 2015 od 9:00 hodin v Národním institutu pro další vzdělávání v Liberci. Více informací a registraci najdete na stránkách NIDV.

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=45...

Na Taneční mapě najdete více než 80 míst, kde můžete oslavit Den tance 2015!

www.danceday.cz

Taneční mapa Dne tance 2015 je kompletní! Prostřednictvím online formuláře jste do 22. dubna přihlásili více než 80 akcí ze 33 měst po celé České republice.

Děkujeme, že i díky vám se bude 29. dubna 2015 tančit všude.

Flashmob Dne tance 2015 s Českou televizí je venku!

Nedílnou součástí letošních oslav Dne tance bude společná choreografie, kterou pro Den tance 2015 vytvořili studentky HAMU a Duncan centre Adéla a Verča. Naučte se jejich skoro čtyřminutovou choreografii na skladbu Pharella Williamse Be happy a přijďte si ji s námi zatančit 29. dubna na Piazzetu Národního divadla v Praze. Nebo flashmob zapojte do oslav, které organizujete ve vašem městě!

https://www.youtube.com/watch?v=sUB2Oti32o4

Institut umění pořádá pracovní setkání Střed zájmu: ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

ASOCIACE / SPOLKY / PROFESNÍ ORGANIZACE

15. dubna 2015, 9.30 – 14.30, ERA SVĚT, Jungmannovo nám. 6, Praha 1

Institut umění pořádá pracovní setkání zastřešujících

organizací v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Odpovědnost mají asociace, spolky a profesní organizace

nejen vůči svým členům, ale i kulturní politice. Cílem tohoto

Středu zájmu je diskuze, propojení a vzájemná inspirace.

○ Jak naplnit poslání a vize?

○ Jak zajistit efektivitu a profesionalizaci?

○ Jak uspokojit zájmy svých členů?

○ Jak podpořit sběr dat?